Så här registrerar du dig

Steg 1. Klicka på Logga in och sedan på Skapa nytt konto fliken till vänster. (alt. klicka här)
Steg 2. Fyll i önskat användarnamn och din e-post adress (måste vara en giltig adress) och klicka på Skapa nytt konto. Du får ett e-post till adressen du fyllde nyss i. Vi gör detta för att se till att ingen använder sig av någon annans e-post adress.)
Steg 3. Gå och kolla dina epost meddelanden. (Även din skräppost) Klicka på länken som kom med i epostet.
Steg 4. Fyll i önskat lösenord.
Steg 5. Fyll i informationen som du vill profilera din förening/organisation med.

OBS! Kom ihåg att komma tillbaka med jämna mellanrum för att uppdatera informationen. Administratören har rätt att avlägsna olämpligt material. Publiceringen av information på svenskservice.fi övervakas av administratören. Administratören förbehåller sig rätten att ta bort olämpligt material utan särskild anmälan. Användar-id kan avaktiveras om användarbeteendet inte är regelrätt.

VÄLKOMMEN TILL SVENSKSERVICE.FI - DEN FINLANDSSVENSKA LUCKAN

Svenskservice.fi - den digitala informationstjänsten som presenterar föreningar, företag och organisationer som verkar och betjänar på svenska i Finland.

Genom att föra fram din förening här:

  • Ökar kännedomen om din organisation och dess service.
  • Hittar kunderna och nya medlemmar dig lättare.
  • Förenas din förening/organisation i en gemenskap där den förenade länken är information och service på svenska.

Deltagandet på sidan är gratis!

Webbtjänsten upprätthålls av föreningen Luckan i samarbete med Folktinget.

Svenska Seniorer i Finland rf

Svenska Seniorer i Finland rf (SSF) är en specialförening inom Sfp. Den grundades år 2000 och verkar som språkrör för seniorer runt om i landet. Alla som fyllt 55 år kan bli medlemmar. Föreningen har hela Finland som sitt verksamhetsområde med regionala sektioner i Åboland, Österbotten och Nyland med särskilt utskott i Helsingfors.

Föreningens syfte är

* att tillvarata den äldre befolkningens erfarenheter och resurser för olika uppgifter i vårt samhälle både på lokalnivå och riksnivå
* att bevaka frågor som rör seniorernas livsvillkor, rättigheter och behov
* att för beslutsfattare utarbeta och presentera förslag i politiska och allmänna frågor som berör de äldres situation och
* att inom politiken verka som talesman för pensionärer samt presentera fakta som underlag för saklig och politisk argumentering

KONTAKTUPPGIFTER: 

http://ovriga.sfp.fi/seniorer/
Ordförande: Gunvor Brettschneider 050 5846005

KATEGORI & BRANSCH (max. 8st): 
Politik / Intressegrupper
Seniorverksamhet
Fritidsverksamhet
MÅLGRUPP: 
Seniorer
UPP