Så här registrerar du dig

Steg 1. Klicka på Logga in och sedan på Skapa nytt konto fliken till vänster. (alt. klicka här)
Steg 2. Fyll i önskat användarnamn och din e-post adress (måste vara en giltig adress) och klicka på Skapa nytt konto. Du får ett e-post till adressen du fyllde nyss i. Vi gör detta för att se till att ingen använder sig av någon annans e-post adress.)
Steg 3. Gå och kolla dina epost meddelanden. (Även din skräppost) Klicka på länken som kom med i epostet.
Steg 4. Fyll i önskat lösenord.
Steg 5. Fyll i informationen som du vill profilera din förening/organisation med.

OBS! Kom ihåg att komma tillbaka med jämna mellanrum för att uppdatera informationen. Administratören har rätt att avlägsna olämpligt material. Publiceringen av information på svenskservice.fi övervakas av administratören. Administratören förbehåller sig rätten att ta bort olämpligt material utan särskild anmälan. Användar-id kan avaktiveras om användarbeteendet inte är regelrätt.

VÄLKOMMEN TILL SVENSKSERVICE.FI - DEN FINLANDSSVENSKA LUCKAN

Svenskservice.fi - den digitala informationstjänsten som presenterar föreningar, företag och organisationer som verkar och betjänar på svenska i Finland.

Genom att föra fram din förening här:

  • Ökar kännedomen om din organisation och dess service.
  • Hittar kunderna och nya medlemmar dig lättare.
  • Förenas din förening/organisation i en gemenskap där den förenade länken är information och service på svenska.

Deltagandet på sidan är gratis!

Webbtjänsten upprätthålls av föreningen Luckan i samarbete med Folktinget.

Svenska folkskolans vänner rf

SFV grundades 1882 för att starta folkskolor och bibliotek och för att ge ut skrifter till den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Idag är uppdraget betydligt bredare. § 2 ur Svenska folkskolans vänners stadgar:

  • "Svenska folkskolans vänner r.f. har till ändamål att främja bildningsarbetet bland Finlands svenska befolkning genom att understöda skolor, barnträdgårdar och bibliotek, utge studieunderstöd ävensom stödja andra former av finlandssvenska bildnings- och kultursträvanden."

SFV ger också ut egna publikationer och böcker samt entusiasmerar och stöder personer med pris och medaljer. SFV:s studiecentral är den enda svenskspråkiga studiecentralen i Finland. Studiecentralen förmedlar statsbidrag för kurser och för studiecirklar som finlandssvenska eller tvåspråkiga organisationer ordnar. (Även privatpersoner kan ansöka om bidrag för studiecirklar). Årligen genomför studiecentralen i samarbete med olika organisationer drygt 950 kurser och studiecirklar, med närmare 20 000 deltagare. Studiecentralen arrangerar också egna kurser, föreläsningar och evenemang med aktuella teman som riktar sig till organisationsanställda och allmänheten – i Nyland, Åboland och Österbotten (kontakta våra regionala ombud). Vi ordnar framför allt kurser i föreningsteknik och informationsteknik, men även seminarier om andra aktuella teman som berör de organistationer vi samarbetar med. Se mer under Evenemang.  Föreningsresursen, webbplatsen för föreningskunskap, upprätthålls av SFV:s studiecentral. SFV upprätthåller även Uppslagsverket Finland, idag en gratistjänst på nätet, och webbplatsen för finlandssvenska minnesskrifter, minnesrunor.fi. SFV har en lång tradition av att jobba med lokal utveckling. Idag sker det främst i form av att jobba med olika utvecklingsprojekt och förmedla information om lokal utveckling på svenska. SFV är också en genuin folkrörelse med cirka niotusen medlemmar i understödsföreningen. Att bli medlem i Svenska folkskolans vänners understödsförening kostar bara 15 euro i året. Som medlem får du vår kultur- och organisationstidning SFV-magasinet och den omtyckta årsboken SFV-kalendern. Som extra förmån får alla nya medlemmar dessutom en bok ur SFV:s bokserie.

UTBILDNING: 
SFV:s studiecentral är den enda svenskspråkiga studiecentralen i Finland. Studiecentralen förmedlar statsbidrag för kurser och för studiecirklar som finlandssvenska eller tvåspråkiga organisationer ordnar. (Även privatpersoner kan ansöka om bidrag för studiecirklar). Årligen genomför studiecentralen i samarbete med olika organisationer drygt 950 kurser och studiecirklar, med närmare 20 000 deltagare. 
KURSER: 
SFV:s studiecentral arrangerar också egna kurser, föreläsningar och evenemang med aktuella teman som riktar sig till organisationsanställda och allmänheten – i Nyland, Åboland och Österbotten. Vi ordnar framför allt kurser i föreningsteknik och informationsteknik, men även seminarier om andra aktuella teman som berör de organistationer vi samarbetar med.
KONTAKTUPPGIFTER: 

Centralkansli: Annegatan 12, 4 vån, HelsingforsSFV-huset G18: Georgsgatan 18, HelsingforsSFV i Österbotten: Handelsesplanaden 23 B, VasaSFV i Åboland: Tavastgatan 30 D 33-34, Åbo 09-6844 570sfv@sfv.fi

 

ÖPPETTIDER: 
Kanslitid må-fre 9-15 
Förening
KATEGORI & BRANSCH (max. 8st): 
Utbildning & kursverksamhet
MÅLGRUPP: 
Barn
Ungdomar (u 18 år)
Vuxna (ö 18 år)
Seniorer
ORT: 
Huvudstadsregionen
Vasa regionen
Västra Nyland
Åbo regionen
Österbotten
Östra Nyland
UPP