Så här registrerar du dig

Steg 1. Klicka på Logga in och sedan på Skapa nytt konto fliken till vänster. (alt. klicka här)
Steg 2. Fyll i önskat användarnamn och din e-post adress (måste vara en giltig adress) och klicka på Skapa nytt konto. Du får ett e-post till adressen du fyllde nyss i. Vi gör detta för att se till att ingen använder sig av någon annans e-post adress.)
Steg 3. Gå och kolla dina epost meddelanden. (Även din skräppost) Klicka på länken som kom med i epostet.
Steg 4. Fyll i önskat lösenord.
Steg 5. Fyll i informationen som du vill profilera din förening/organisation med.

OBS! Kom ihåg att komma tillbaka med jämna mellanrum för att uppdatera informationen. Administratören har rätt att avlägsna olämpligt material. Publiceringen av information på svenskservice.fi övervakas av administratören. Administratören förbehåller sig rätten att ta bort olämpligt material utan särskild anmälan. Användar-id kan avaktiveras om användarbeteendet inte är regelrätt.

VÄLKOMMEN TILL SVENSKSERVICE.FI - DEN FINLANDSSVENSKA LUCKAN

Svenskservice.fi - den digitala informationstjänsten som presenterar föreningar, företag och organisationer som verkar och betjänar på svenska i Finland.

Genom att föra fram din förening här:

  • Ökar kännedomen om din organisation och dess service.
  • Hittar kunderna och nya medlemmar dig lättare.
  • Förenas din förening/organisation i en gemenskap där den förenade länken är information och service på svenska.

Deltagandet på sidan är gratis!

Webbtjänsten upprätthålls av föreningen Luckan i samarbete med Folktinget.

Nordens institut i Finland Nifin

Nifin ? Nordens institut i Finland är en samnordisk insitution under Nordiska ministerrådet och en nordisk mötesplats i centrum av Helsingfors.

Nifins syfte är att i Finland sprida kännedom om övriga nordiska länders språk och kultur och att till övriga Norden förmedla kunskap om finska språket och Finlands kultur.

Det sker genom att förmedla information om Norden och det nordiska samarbetet, genom projekt- och seminarieverksamhet och språkkurser. Nifin arbetar främst inom områdena kultur, utbildning, media och samhällsliv och har en aktiv roll i den nordiska språkpolitiken.

Nifin upprätthåller ett för allmänheten öppet nordiskt specialbibliotek med tonvikt på modern skönlitteratur. Samlingarna omfattar också nordisk facklitteratur, dagstidningar, tidskrifter, film, musik och språkkasetter.

Du är välkommen att besöka oss eller du kan också direkt ta kontakt med någon av oss som jobbar på Nifin.

KATEGORI & BRANSCH (max. 8st): 
Konst & kultur
Konst & kultur
Bibliotek / Kulturcenter
ORT: 
Huvudstadsregionen
UPP