Så här registrerar du dig

Steg 1. Klicka på Logga in och sedan på Skapa nytt konto fliken till vänster. (alt. klicka här)
Steg 2. Fyll i önskat användarnamn och din e-post adress (måste vara en giltig adress) och klicka på Skapa nytt konto. Du får ett e-post till adressen du fyllde nyss i. Vi gör detta för att se till att ingen använder sig av någon annans e-post adress.)
Steg 3. Gå och kolla dina epost meddelanden. (Även din skräppost) Klicka på länken som kom med i epostet.
Steg 4. Fyll i önskat lösenord.
Steg 5. Fyll i informationen som du vill profilera din förening/organisation med.

OBS! Kom ihåg att komma tillbaka med jämna mellanrum för att uppdatera informationen. Administratören har rätt att avlägsna olämpligt material. Publiceringen av information på svenskservice.fi övervakas av administratören. Administratören förbehåller sig rätten att ta bort olämpligt material utan särskild anmälan. Användar-id kan avaktiveras om användarbeteendet inte är regelrätt.

VÄLKOMMEN TILL SVENSKSERVICE.FI - DEN FINLANDSSVENSKA LUCKAN

Svenskservice.fi - den digitala informationstjänsten som presenterar föreningar, företag och organisationer som verkar och betjänar på svenska i Finland.

Genom att föra fram din förening här:

  • Ökar kännedomen om din organisation och dess service.
  • Hittar kunderna och nya medlemmar dig lättare.
  • Förenas din förening/organisation i en gemenskap där den förenade länken är information och service på svenska.

Deltagandet på sidan är gratis!

Webbtjänsten upprätthålls av föreningen Luckan i samarbete med Folktinget.

Föreningen Tigern r.f.

Tigern r. f. grundades på 80-talet som en stödorganisation för Ny Tid. Bortfallet av kommunala annonser hade lett till en radikal inkomstminskning och för att skära ned utgifterna beslöt man att skaffa en sättmaskin och sätterminaler.

En stödförening grundades som fick namnet Tigern av parollen "Ny Tid tiger inte". Det första projektet blev att skaffa medel för dessa investeringar och därför blev medlemsavgiften hög, 500 mk. Kampanjen lyckades och genom att över 150 av tidningens läsare ställde upp på detta sätt kunde apparaterna anskaffas och tidningens tekniska kostnader skäras ned kännbart.
År 2010 arbetar föreningen som understödsförening åt tidningen Ny Tid.

KONTAKTUPPGIFTER: 
KATEGORI & BRANSCH (max. 8st): 
Konst & kultur
MÅLGRUPP: 
Vuxna (ö 18 år)
ORT: 
Huvudstadsregionen
UPP