Så här registrerar du dig

Steg 1. Klicka på Logga in och sedan på Skapa nytt konto fliken till vänster. (alt. klicka här)
Steg 2. Fyll i önskat användarnamn och din e-post adress (måste vara en giltig adress) och klicka på Skapa nytt konto. Du får ett e-post till adressen du fyllde nyss i. Vi gör detta för att se till att ingen använder sig av någon annans e-post adress.)
Steg 3. Gå och kolla dina epost meddelanden. (Även din skräppost) Klicka på länken som kom med i epostet.
Steg 4. Fyll i önskat lösenord.
Steg 5. Fyll i informationen som du vill profilera din förening/organisation med.

OBS! Kom ihåg att komma tillbaka med jämna mellanrum för att uppdatera informationen. Administratören har rätt att avlägsna olämpligt material. Publiceringen av information på svenskservice.fi övervakas av administratören. Administratören förbehåller sig rätten att ta bort olämpligt material utan särskild anmälan. Användar-id kan avaktiveras om användarbeteendet inte är regelrätt.

VÄLKOMMEN TILL SVENSKSERVICE.FI - DEN FINLANDSSVENSKA LUCKAN

Svenskservice.fi - den digitala informationstjänsten som presenterar föreningar, företag och organisationer som verkar och betjänar på svenska i Finland.

Genom att föra fram din förening här:

  • Ökar kännedomen om din organisation och dess service.
  • Hittar kunderna och nya medlemmar dig lättare.
  • Förenas din förening/organisation i en gemenskap där den förenade länken är information och service på svenska.

Deltagandet på sidan är gratis!

Webbtjänsten upprätthålls av föreningen Luckan i samarbete med Folktinget.

Ekvalita

Ekvalita Ab är expert på jämställdhet och mångfald. 

Vi stöder dig och din organisations utveckling mot ökad jämställdhet och mångfald exempelvis genom handledning, olika typer av utbildningar eller textproduktion. 

Arbete med jämställdhet och mångfald handlar inte bara om medarbetarnas förhållningssätt, utan även om organisationens strukturer och processer.

Vi stöder dig och din organisation att blir öppnare och rättvisare både internt (personalpolitik) och externt såsom i möte med klienter, kunder och medlemmar.

PRAKTIKPLATS: 
Vi erbjuder praktikplats för studerande som läst genusvetenskap eller har erfarenheter av utbildningsverksamhet.
UTBILDNING: 
Vi skräddarsyr utbildningar och kurser enligt organisationens behov och önskemål. Ibland ingår Ekvalitas tjänster i andra aktörers utbildningshelheter, speciellt fortbildning.
KURSER: 
Ekvalita samarbetar kontinuerligt med olika utbildningsinstitutioner. Exempelvis hösten 2014 och våren 2015 samarbetar Ekvalita med Helsingfors universitet (Utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia) och Åbo Akademi i Vasa (Centret för livslångt lärande). Mer information på www.ekvalita.fi
KONTAKTUPPGIFTER: 

VD Malin Gustavsson Tel: 045 128 9878

KATEGORI & BRANSCH (max. 8st): 
Utbildning & kursverksamhet
Evenemang
TILLÄGGS KATEGORI & BRANSCH (frivilligt): 
Affärskonsultering
Företag

Detta företag har beviljats ett Luckandiplom för sin goda sevice på svenska. Luckans diplom riktar sig till företag och serviceproducenter som ger god svenskspråkig service. Målet med denna utmärkelse är att förbättra den svenska kundservicen i vårt land.

UPP