Så här registrerar du dig

Steg 1. Klicka på Logga in och sedan på Skapa nytt konto fliken till vänster. (alt. klicka här)
Steg 2. Fyll i önskat användarnamn och din e-post adress (måste vara en giltig adress) och klicka på Skapa nytt konto. Du får ett e-post till adressen du fyllde nyss i. Vi gör detta för att se till att ingen använder sig av någon annans e-post adress.)
Steg 3. Gå och kolla dina epost meddelanden. (Även din skräppost) Klicka på länken som kom med i epostet.
Steg 4. Fyll i önskat lösenord.
Steg 5. Fyll i informationen som du vill profilera din förening/organisation med.

OBS! Kom ihåg att komma tillbaka med jämna mellanrum för att uppdatera informationen. Administratören har rätt att avlägsna olämpligt material. Publiceringen av information på svenskservice.fi övervakas av administratören. Administratören förbehåller sig rätten att ta bort olämpligt material utan särskild anmälan. Användar-id kan avaktiveras om användarbeteendet inte är regelrätt.

VÄLKOMMEN TILL SVENSKSERVICE.FI - DEN FINLANDSSVENSKA LUCKAN

Svenskservice.fi - den digitala informationstjänsten som presenterar föreningar, företag och organisationer som verkar och betjänar på svenska i Finland.

Genom att föra fram din förening här:

  • Ökar kännedomen om din organisation och dess service.
  • Hittar kunderna och nya medlemmar dig lättare.
  • Förenas din förening/organisation i en gemenskap där den förenade länken är information och service på svenska.

Deltagandet på sidan är gratis!

Webbtjänsten upprätthålls av föreningen Luckan i samarbete med Folktinget.

Cannabisnätverket Finland

Välkommen till föreningen Tell Us Online r.f.

 

Föreningens plan för år 2015-2016 är att skapa ett  samarbete med de nätverk som verkar för att främja missbrukarvården av Cannabismissbruk i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Vi vill  samtidigt föra in och översätta de nyaste arbetsmodellerna och den nyaste informationen som finns tillgänglig i fråga om  forskning och behandling.

Föreningen kommer även att uppdatera information om aktuella utbildningar och  önskar kunna ordna utbildningstillfällen i Finland.

Föreningens medlemmar har erfarenhet av arbete inom missbrukarvård, social och hälsovården, barnskyddet, kriminalvården och egen erfarenhet av missbruk.

 

Tag gärna kontakt med oss ifall du är intresserad av att delta i nätverket!

 

 

KannabisverkostoSuomi@gmail.com

 

www.cannabisnatverketfinland.fi

UTBILDNING: 
7.10.2015 Trender inom missbrukarvårdenVarmt välkommen på utbildningsdag kring missbruk i Helsingfors (Festsalen i SFV-huset G18, Georgsgatan 18 A)! Kom och lyssna på föreläsning om t ex "Fakta och myter om cannabis och spice" med Pelle Olsson från Sverige. Olsson är en mycket duktig cannabisföreläsare, författare, sjukskötare och muntlig berättare. Dagens program: vänligen se bifogad inbjudan!Utbildningsdagen är gratis tack vare våra bidragsgivare, möjlighet till salladslunch i foajén kl. 12. Pris: 10 euro.Obs! Kontant betalning på plats och helst jämna pengar. Anmälan senast 2.10 till mette.strauss@kran.fi<mailto:mette.strauss@kran.fi>Mera information: Mette Strauss, tfn: 050-410 7001Arrangörer: KRAN rf i samarbete med USM rf och Cannabisnätverket Finland.
KURSER: 
HAP-kurser HAP är en kognitiv metod för att behandla personer med cannabismissbruk. Den passar för personer i åldern cirka 17-25 år som har rökt cannabis så pass länge eller mycket att de kan känna igen att de fått försämrade tanke- och minnesfunktioner. Programmet är uppbyggt efter hur en person mår och fungerar efter en tids cannabisrökning och vad som händer i kropp, psyke och på ett socialt plan när man slutar. Det tar ca 6-8 veckor, uppdelat på 18 sessioner, och är uppdelat i tre steg som alla griper in i varandra. Programmet som är frivilligt och genomförs individuellt, tar sin start i att behandlare och klient har bedömt att insatsen adekvat samt att klienten har bestämt sig för att vara drogfri under den tid han eller hon deltar i programmet. En fortsatt behandlingskontakt ska också kunna erbjudas efter avslutat program. Om en sådan inte kan erbjudas bör inte HAP påbörjas. Teoridelen av utbildningen hålls under en och en halv dag då en grund ges för att sätta igång med haschbehandling. Därefter ingår metodstöd vid fyra halvdagar som fokuserar på det egna arbetet. För skolningsförfrågningar kontakta oss på: tfn: 046-6639294 eller på mailen: KannabisverkostoSuomi@gmail.com
KATEGORI & BRANSCH (max. 8st): 
Information / Rådgivn.
Litteratur / Översättning
Specialbehov
Skol- & föräldraföreningar
Ungdomsverksamhet
Utbildning & kursverksamhet
TILLÄGGS KATEGORI & BRANSCH (frivilligt): 
Utbildning
Förening
Intresseorganisation
Social- och hälsovård
ORT: 
Huvudstadsregionen
Lappland
Vasa regionen
Västra Nyland
Åbo regionen
Åland
Österbotten
Östra Nyland
MÅLGRUPP: 
Ungdomar (u 18 år)
Vuxna (ö 18 år)
UPP